Najlepsi specjaliści.
Szerokie uprawnienia.

Zatrudniamy tylko uprawnionych rzeczoznawców, którzy podejmują tematy wg najwyższych posiadanych kompetencji i uprawnień. Są to:

  • rzeczoznawcy SIMP (tytularni rzeczoznawcy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich) w kilkudziesięciu specjalnościach technicznych. Zajmują się ekspertyzami i wycenami wszelkich maszyn i urządzeń.
  • rzeczoznawcy majątkowi z uprawnieniami państwowymi w zakresie szacowania nieruchomości.
  • biegli budowlani w zakresie ekspertyz budowlanych, instalacji sanitarnych i elektrycznych, kosztorysowania, projektowania.

Nasi rzeczoznawcy posiadają dodatkowe uprawnienia i certyfikaty (biegłych sądowych, biegłych skarbowych, inżyniera europejskiego - EURO I.E., Produktivity for Poland)