Rzeczoznawcy wszystkich specjalności.
Certyfikowani Rzeczoznawcy SIMP.

Ośrodek Warszawski SIMP-ZORPOT jest agendą gospodarczą Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, która prowadzi swoją działalność w nieprzerwany sposób od ponad 30 lat. W wyniku przekształceń własnościowych podjętych przez SIMP przed kilku laty, od lipca 1993 roku Ośrodek działa jako firma franchisingowa Stowarzyszenia i jest bezpośrednio zarządzana przez mgr Jolantę Marciniak.

Ośrodek Warszawski SIMP-ZORPOT jest firmą konsultingową skupiającą niezależnych, tytularnych rzeczoznawców w kilkudziesięciu specjalnościach. Są to głównie biegli w zakresie maszyn, urządzeń, technologii (rzeczoznawcy SIMP), rzeczoznawcy majątkowi z uprawnieniami państwowymi w zakresie szacowania nieruchomości, biegli budowlani z uprawnieniami budowlanymi i instalacyjnymi oraz wielu rzeczoznawców innych, nietypowych specjalności (np. w zakresie ochrony środowiska, jednostek pływających, przetwórstwa tworzyw sztucznych, pojazdów specjalnych, rzecznictwa patentowego, badań nieniszczących, suwnic i żurawi, poprawy jakości-ISO 9000). Nasi rzeczoznawcy mogą sporządzić ekspertyzy i oceny techniczne a także oferują doradztwo techniczne.

Przyjęta idea działania polega na obsłudze potrzeb każdego Klienta, co oznacza realizację zleceń dla małych i średnich przedsiębiorstw jak i dużych przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych, a także osób fizycznych.

Dla każdego zagadnienia możemy zorganizować zespoły o charakterze interdyscyplinarnym. Posiadamy rzeczoznawców w ponad stu specjalnościach. Obsługujemy Klientów w całym kraju wg najwyższych uprawnień i kompetencji. Oferujemy atrakcyjne ceny i krótkie terminy. Posiadamy bogate referencje.