Obsługujemy klientów w całym kraju wg najwyższych uprawnień i kompetencji.

Oferujemy atrakcyjne ceny i ekspresowe terminy. Posiadamy bogate referencje.

Nasze orzeczenia są honorowane przez banki, sądy, urzędy skarbowe i państwowe, z którymi współpracujemy od wielu lat.

Posiadamy szeroką ofertę wykonywanych usług:

Wyceny majątku wykonujemy w celu wejścia w spółkę, sprzedaży, zabezpieczenia kredytowego lub leasingowego, odpisów amortyzacyjnych, windykacji długów, ubezpieczenia, opłat skarbowych, postępowania spadkowego, na użytek sądów:

 • Wyceny wartości maszyn i urządzeń wszelkich branż — wykonują tytularni rzeczoznawcy SIMP
 • Wyceny nieruchomości — wykonują rzeczoznawcy z uprawnieniami państwowymi w zakresie szacowania nieruchomości (rzeczoznawcy majątkowi)
 • Wyceny wartości niematerialnych i prawnych

Ponadto, wykonujemy:

 • Oceny stanu technicznego maszyn, urządzeń, środków transportu
 • Oceny maszyn i urządzeń pod względem BHP (deklaracje zgodności)
 • Opinie o innowacyjności
 • Doradztwo energetyczne (audyty energetyczne, badania termowizyjne)
 • Świadectwa energetyczne
 • Analizy efektywności inwestycji (businessplany, feasibility study)
 • Rzecznictwo patentowe
  • badania czystości patentowej nowego wyrobu lub technologii
  • zgłaszanie do rejestracji znaków towarowych
  • wyjednywanie patentów na wynalazki, praw ochronnych na wzory użytkowe i wzory zdobnicze
 • Prace związane z ochroną środowiska:
  • operaty ochrony środowiska
  • oceny przedsięwzięć inwestycyjnych pod względem ekologicznym
  • ochrona przed promieniowaniem jonizującym i elektromagnetycznym
 • Ekspertyzy i projekty techniczne:
  • w zakresie dźwigów osobowych i towarowych (windy) oraz dźwignic (suwnice)
  • w zakresie ciepłownictwa i instalacji sanitarnych (c.o. i c.w.u.)
  • w zakresie wentylacji i klimatyzacji
  • w zakresie instalacji elektrycznych
  • w zakresie oczyszczalni ścieków
  • inne, nietypowe
 • Ekspertyzy techniczne budynków oraz przeglądy techniczne (zgodnie z art. 62 ustawy "Prawo budowlane")
 • Badania materiałowe
 • Pełna obsługa przy realizacji przepisów ustawy o zamówieniach publicznych — przygotowanie specyfikacji warunków technicznych do przetargu, udział w komisji przetargowej, zaopiniowanie ofert, pomoc przy wyborze oferenta
 • Weryfikacja kosztorysów wstępnych i powykonawczych
 • Nadzór techniczny we wszystkich branżach - niezbędne uprawnienia
 • Oceny techniczne prac remontowo-budowlanych (oceny usterek)
Masz pytanie?