Jolanta Marciniak (zdjecie)

Firmą zarządza bezpośrednio dyrektor Jolanta Marciniak - mgr ekonomii (dyplom w 1981 - Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych).

Ukończyła:

  • Podyplomowe Studia z zakresu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej o specjalności "Pieniądz i Bankowość" - Uniwersytet Warszawski, 1992
  • Podyplomowe Studia z zakresu Wyceny Nieruchomości - Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii, 1996

Jolanta Marciniak jest rzeczoznawcą SIMP w zakresie specjalności 830 - wycena maszyn, urządzeń i pojazdów, specjalności 103 - ekonomia w przemyśle (w zakresie wyceny przedsiębiorstw) oraz specjalności 105 - rzecznik ds. innowacji (zarządzanie innowacjami). Jest także biegłym skarbowym na liście Izby Skarbowej.

Od stycznia 2005 współpracuje z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jako członek oceniający wnioski unijne w ramach działania 2.1 (Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo) i działania 2.2.1 (Dotacje na innowacyjne inwestycje).

W latach 2008 - 2014 była ekspertem opiniującym projekty do Działania 4.4. "Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym". Łącznie zaopiniowała ok. 1500 projektów. Wieloletnie doświadczenie w zakresie oceny innowacyjności projektów zaowocowało przyznaniem w roku 2016 przez Krajową Komisję Rzeczoznawców unikatowej specjalności rzeczoznawczej - rzecznik ds. innowacji (zarządzanie innowacjami).